Quy định chi trả bồi thường – Cathay Life Việt Nam

Cathay Life - quy trình chi trả bồi thường

Quy định chi trả bồi thường – Cathay Life Việt Nam

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong công ty, vì thế chúng ta cần phải lưu ý và cẩn thận trong nghiệp vụ. Quy định sau đây sẽ hướng dẫn các nhân viên chăm sóc khách hàng cũng như những nhân viên mới của phòng Bồi thường biết cách chuẩn bị các chứng từ chi trả như thế nào.

Loại bồi thường

Căn cứ vào điều khoản của sản phẩm chính và sản phẩm phụ, chúng ta sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các loại bồi thường như sau:

 • Quyền lợi tử vong
 • Quyền lợi thương tật
 • Quyền lợi y tế
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

Người nhận quyền lợi

 • Chỉ Người được bảo hiểm mới nhận quyền lợi thương tật, quyền lợi y tế, quyền lợi bệnh hiểm nghèo. Công ty sẽ từ chối người khác đến nhận thay.
 • Người thụ hưởng sẽ nhận quyền lợi tử vong.

Các loại chứng từ


Tên chứng từ
Cách sử dụng

Thư thông báo
Chấp nhận chi trả: Phát hành thư thông báo đến khách hàng về số tiền mà họ sẽ nhận được
Từ chối chi trả: Giải thích lý do tại sao công ty từ chối
CMNDNgười nhận quyền lợi cần xuất trình CMND khi đến quầy CSKH. Bằng cách này, chúng ta sẽ xác nhận được người thực.

Cấp chứng từ chi trả

(1) Trường hợp chấp nhận chi trả

Theo hồ sơ bồi thường và điều khoản hợp đồng, Phòng bồi thường sẽ ra quyết định cuối cùng chấp nhận chi trả, sau đó sẽ cấp các chứng từ chi trả như sau:

 • Thư thông báo chi trả: Một bản gốc Phòng bồi thường sẽ gửi cho khách hàng qua đường bưu điện, một bản copy Phòng bồi thường sẽ lưu giữ

Trước khi chi trả bất cứ quyền lợi bảo hiểm nào, nhân viên giao dịch phải giải thích rõ số tiền chi trả để tránh việc khiếu nại về sau của khách hàng.

(2) Trường hợp từ chối chi trả

Mặt khác, khi quyết định từ chối chi trả, chúng tôi sẽ cấp chứng từ thanh toán như sau:

 • Thư thông báo từ chối chi trả: Một bản gốc Phòng bồi thường sẽ gửi cho khách hàng qua đường bưu điện, một bản copy Phòng bồi thường sẽ lưu giữ

Cách thức chi trả

Tiền mặt

 • Việc ủy quyền nhận tiền thay Người thụ hưởng sẽ bị hủy bỏ từ ngày 01/09/2017.
 • Người thụ hưởng/ Người yêu cầu bảo hiểm phải mang giấy tờ tùy thân cùng với thư thông báo để nhận quyền lợi.
 • Trong trường hợp giấy tờ tùy thân bị mất, khách hàng phải viết đơn cớ mất và gửi đến chính quyền địa phương xác nhận và đóng dấu giáp lai lên ảnh.Người thụ hưởng/ Người yêu cầu bảo hiểm phải ký vào phiếu thanh toán trước khi nhận quyền lợi.

Chuyển khoản

 • Khi số tiền chi trả từ 30 triệu đồng trở lên, chúng ta sẽ chi trả qua cách thức này nếu khách hàng có tài khoản ngân hàng.
 • Phòng bồi thường sẽ tiến hành chi trả dựa trên thông tin chi trả mà CSKH nhập trên hệ thống.
 • Việc ủy quyền nhận tiền thay Người thụ hưởng sẽ bị hủy bỏ từ ngày 01/09/2017.

CMND

 • Khi số tiền chi trả từ 30 triệu đồng trở lên, chúng ta sẽ hướng dẫn khách hàng chọn cách thức này nếu như khách hàng không có tài khoản ngân hàng. Cách thức này sẽ được chi trả tại ngân hàng IVB hoặc Sacombank.
 • Phòng bồi thường sẽ tiến hành chi trả dựa trên thông tin chi trả mà CSKH nhập trên hệ thống.

Xem thêm bài viết khác:

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *