Episode 03: Cà Phê Bảo Hiểm – Nguồn gốc Bảo hiểm

Kể chuyện bảo hiểm rất đời cùng Vân Anh và Võ Hà

Cà Phê Bảo Hiểm – Nguồn gốc Bảo hiểm

Nhiều người nghe nói về Bảo Hiểm thấy rất rối, chỉ thấy các tư vấn viên Bảo Hiểm nói tham gia thì có lợi ích thôi, nhưng chưa hiểu Bảo Hiểm vận hành thế nào nên còn ngại ngần

Bảo Hiểm trước tiên xuất phát từ Bảo Hiểm hàng hóa, sau đó mới là con người Bảo Hiểm con người gọi là Bảo Hiểm nhân thọ

Bảo Hiểm nhân thọ đầu tiên là Bảo Hiểm bắt đầu ở bên Anh khi các tàu buôn ra khơi, lỡ gặp cướp biển hay bão tố và con tàu không quay trở về thì người nhà của họ sẽ sống ra sao ? đó là Bảo Hiểm tử kỳ.

Giả sử như trong 1 năm, cứ 1000 thủy thủ ra khơi thì có 3 người không quay trở về. 1000 người đó mỗi người sẽ đóng 1 đồng, lỡ có ai không quay trở về thì số tiền 1000 đồng đó chia 3, người thân của mỗi gia đình sẽ nhận được 333 đồng.

Hãy cùng Vân Anh và Võ Hà tìm hiểu về nguồn gốc của bảo hiểm nhé!!!


Bài viết được đề xuất