Bảo hiểm xe máy – ĐỪNG BỎ QUA NHỮNG QUYỀN LỢI NÀY!

Quyền lợi bảo hiểm xe máy mà người dùng không biết

Bảo hiểm xe máy – những quyền lợi mà người mua chưa biết

Thường mọi người mua bảo hiểm xe máy (BHXM) để đối phó và không biết QUYỀN LỢI của mình nhận được là gì.

BHXM có 2 phần, Bảo hiểm bắt buộc – phí 66,000đ/năm, là thể hiện TRÁCH NHIỆM đối với cộng đồng; và Bảo hiểm tự nguyện (là phần không bắt buộc, phí từ 10,000đ – 56,000đ/năm bảo vệ cho 2 người ngồi trên xe.

Quyền lợi của BHXM bắt buộc mà chúng ta nhận được là:

  • Khi xảy ra tai nạn, nếu lỗi thuộc về bên mình thì lúc này công ty Bảo Hiểm Cathay Life sẽ đại diện chi trả bồi thường cho bên thứ 3 (bên bị thiệt hại do lỗi của mình gây ra).
  • Đối với thiệt hại về tài sản (xe): chi trả bồi thường tối đa 50,000,000đ/vụ
  • Đối với thiệt hại về người: chi trả bồi thường tối đa 150,000,000đ/vụ.

Quyền lợi của BHXM tự nguyện mà chúng ta nhận được là:

Khi xảy ra tai nạn, đối với người ngồi trên xe bị thiệt hại sẽ được chi trả bồi thường theo mệnh giá bảo vệ tương đương như sau:

  • Mua 10,000đ/năm: chi trả tối đa 5,000,000đ/vụ
  • Mua 20,000đ/năm: chi trả tối đa 10,000,000đ/vụ
  • Mua 40,000đ/năm: chi trả tối đa 20,000,000đ/vụ
  • Mua 56,000đ/năm: chi trả tối đa 30,000,000đ/vụ

BHXM phí mỗi năm rất nhỏ nhưng lợi ích không nhỏ:

– Là thể hiện trách nhiệm dân sự đối với cộng đồng

– Trách nhiệm bồi thường được chuyển giao cho công ty bảo hiểm

– Người ngồi trên xe được chi trả bồi thường do tai nạn.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *